Gabinet

Gabinet leczenia ran przewlekłych Bogumiła Aziewicz-Gabis to miejsce, w którym koncentrujemy się na leczeniu trudno gojących się ran.

Dzięki doświadczonej kadrze pielęgniarskiej i lekarskiej, właściwej diagnostyce  i nowoczesnym metodom odpowiednio dobranym do potrzeb pacjentów, oferujemy pomoc w leczeniu ran zainfekowanych, ran martwiczych i nie odpowiadających na dotychczasową terapię.

Wybór metody leczenia zależy od indywidualnych uwarunkowań oraz poziomu zaawansowania choroby.

Podczas wizyty, indywidualnie dobieramy metodę leczenia tak, aby zapewnić jak największą skuteczność. W oparciu o wiedzę i doświadczenie, poparte  dokładną diagnostyką oferujemy leczenie ran wg strategii TIME zgodnie z zaleceniami PTLR (Polskie Towarzystwo Leczenia Ran) oraz EWMA (Europejskie Towarzystwo Leczenia Ran).

Nasz gabinet mieści się w Koszalinie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami.

Leczenie ran

stopa

Stopa cukrzycowa

Co to jest zespół stopy cukrzycowej (ZSC)?

To obecność infekcji i/lub owrzodzenia, i/ lub destrukcji głębokich tkanek z obecnością cech neuropatii oraz niedokrwienia o różnym stopniu nasilenia u chorych z cukrzycą.( def.WHO)

Podział ZSC:

Stopa neuropatyczna z przeważającym uszkodzeniem włókien nerwowych oraz zachowanym prawidłowym przepływem w dużych naczyniach podudzia i stopy – najczęstsze objawy to:

 • sucha skóra z obecnością hiperkeratozy i modzeli;
 • deformacje w obrębie palców stóp( palce młoteczkowate)
 • lokalizacja na podeszwowej powierzchni przodostopia
 • wyczuwalne tętno na obu tętnicach stóp

Stopa naczyniowa z dominującymi zaburzeniami ukrwienia stopy i niewielkimi zmianami czucia- najczęstsze objawy to:

 • cienka, zanikowa, blada skóra na stopie;
 • wyraźnie chłodna stopa;
 • sucha martwica;
 • zmiany na dystalnych częściach palców lub na pięcie;
 • barak tętna na tętnicy podkolanowej i/lub,piszczelowej tylnej i/lub grzbietowej stopy.

Stopa o etiologii mieszanej. Występuje również ZSC typu Charcota (1)

Diagnozę różnicującą stawia się na podstawie testów przesiewowych, których większość wykonujemy w naszym gabinecie podczas pierwszej wizyty.

W zależności od diagnozy podejmujemy leczenie zgodnie z zasadami: wilgotnej terapii ran i strategii TIME metodami zależnymi od typu ZSC (tj. opracowanie, oczyszczenie tkanek) - metodą: autolityczną,enzymatyczną, chirurgiczną, opatr. Debrisoft, biochirurgia (terapia larwami Lucilia sericata)* oraz hirudoterapia. Dalsze leczenie za pomocą najnowszych preparatów i opatrunków specjalistycznych łącznie z terapią podciśnieniową (NPWT).

Zajmujemy się również edukacją pacjenta na temat postępowania z raną oraz profilaktyki Zespołu Stopy Cukrzycowej.

Bibliografia:

 1. Redakcja naukowa prof.dr hab.n.med.Waldemar Karnafel „Zespół stopy cukrzycowej , patogeneza, diagnostyka, klinika, leczenie”.Wyd.Lek. PZWL, W-wa 2013
Owrzodzenia podudzi

Klasyfikacja owrzodzeń:

Najczęstsza przyczyną owrzodzeń goleni jest owrzodzenie o podłożu:

 • niewydolności żylnej 75%
 • owrzodzenie tętnicze 5-10%
 • owrzodzenie o mieszanej etiologii tętniczo-żylnej 15%
 • pozostałe owrzodzenia występujące w rzadszych jednostkach chorobowych.

Owrzodzenia żylne

Owrzodzenia żylne to ubytek tkanek powstały w wyniku niewydolności żył układu powierzchownego, głębokiego lub żył przeszywających, często stanowi ich kombinację.

Umiejscowienie:

 • okolice kostki przyśrodkowej,
 • rzadziej bocznej,
 • może mu towarzyszyć owrzodzenie okrężne

Owrzodzenia tętnicze

Owrzodzenie tętnicze to owrzodzenie na tle niedokrwiennym, ściśle związane z obecnością miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych. Przyczyną powstawania ubytków tkanek jest niedostateczny napływ krwi i związany z tym upośledzony transport składników odżywczych i tlenu.

Umiejscowienie: Typowym miejscem powstawania zmian są dystalne części kończyn dolnych nad wyniosłościami kostnym:

 • przyśrodkowy brzeg pięty
 • lub grzbietowa strona palców.

W zależności od rodzaju owrzodzenia podudzi podejmujemy leczenie zgodnie z zasadami: wilgotnej terapii ran i strategii TIME metodami:

T (cel: opracowanie, oczyszczenie tkanek)- metodą: autolityczną,enzymatyczną, chirurgiczną, opatr. Debrisoft, biochirurgia(terapia larwami Lucilia sericata)* oraz hirudoterapia*.

I (cel: kontrola infekcji i zapalenia),

M (cel: utrzymanie wilgotności),

E (cel: naskórkowanie i brzegi rany)- za pomocą najnowszych preparatów i opatrunków specjalistycznych łącznie z terapią podciśnieniową( NPWT).

ZŁOTYM STANDARDEM W LECZENIU OWRZODZEŃ ŻYLNYCH JEST KOMPRESJOTERAPIA (PTLR), którą po uprzednim dokładnym badaniu pacjenta stosujemy w naszym gabinecie Prowadzimy poradnictwo w zakresie postępowania z raną przewlekłą (owrzodzenie podudzi), a także profilaktyki w niewydolności żylnej i tętniczej.

W celu koniecznej, dalszej diagnostyki różnicującej kierujemy na konsultacje do współpracującego z nami lekarza chirurga naczyniowego.

Odleżyny

Odleżyna (łac. decubitus) – jest to ognisko martwicy przechodzące w owrzodzenie skóry, tkanki podskórnej, a nawet mięśni i kości, przeważnie wtórnie zakażone, które powstaje na skutek długotrwałego ucisku i związanego z tym niedotlenienia tkanek. Odleżyny mogą powstawać również w obrębie błony śluzowej.

Umiejscowienie:

Zwykle tworzą się w miejscach najbardziej narażonych na długotrwały ucisk. Jeśli chory leży na plecach, pojawiają się tam, gdzie stale naciska materac, czyli wzdłuż kręgosłupa, przeważnie w okolicy kości guzicznej i krzyżowej. Mogą też powstać na potylicy, małżowinach usznych, na łopatkach, łokciach, piętach, a także w miejscach stale uciskanych przez przykrycie, np. na kolanach. Jeżeli chory leży na boku, odleżyny powstają w okolicy stawu biodrowego, na wewnętrznej stronie kolan, przy kostkach nóg i za uszami. Z kolei przy źle założonym gipsie pojawiają się tu, gdzie opatrunek ociera ciało.(1)

Podejmujemy leczenie (również w domu pacjenta) zgodnie z zasadami: wilgotnej terapii ran  i strategii TIME metodami :

(cel: opracowanie, oczyszczenie tkanek) - metodą: autolityczną, enzymatyczną, chirurgiczną, opatr. Debrisoft, biochirurgia (terapia larwami Lucilia sericata)* oraz hirudoterapia*.

I (cel: kontrola infekcji i zapalenia),

M (cel: utrzymanie wilgotności),

E (cel: naskórkowanie i brzegi rany) - stosując najnowsze preparaty i opatrunki specjalistyczne łącznie z zastosowaniem terapii podciśnieniowej ( NPWT) .

Prowadzimy poradnictwo w zakresie postępowania z raną przewlekłą (odleżynową), a także profilaktyki p/odleżynowej.

Rany nowotworowe
Rany poamputacyjne
Inne trudno gojące się rany
 • Rany pooperacyjne
 • inne powikłane rany

Dobór leczenia ustalany indywidualnie.

Poradnictwo, konsultacje chirurgiczne, wizyty domowe

Poradnictwo, konsultacje i wizyty domowe - uzgadniane telefonicznie.

Larwoterapia

x

Ozonoterapia

Ozonoterapia ( „ but/rękaw ozonowy) wspomagająca leczenie ran przewlekłych oraz profilaktyka w zespole stopy cukrzycowej

Kilka słów o ozonoterapii

Ozonoterapia to  metoda wspomagania leczenia mieszaniną tlenowo-ozonową, która

podczas rozpadu uwalnia bardzo aktywny tlen atomowy,  niszczący wszelkie bakterie, chorobotwórcze grzyby i wirusy, jednocześnie natlenia tkanki oraz przyspiesza i ułatwia komórkowe procesy odnowy.

CO TO JEST OZON?

Ozon /gr. wąchać/ to trzyatomowa cząsteczka tlenu (O3). Jest bezbarwnym gazem, łatwo rozpuszczającym się w wodzie i osoczu /15 razy lepiej od tlenu/, wyczuwalnym już przy stężeniu 1:600 /na przykład po burzy/, łatwo przekształcającym się w tlen.

DZIAŁANIE OZONU

 • bardzo silne właściwości bakterio-, wiruso- i grzybobójcze,
 • pozytywny wpływ na procesy biochemiczne zachodzące w ustroju,
 • wybitne właściwości natleniające organizm.

Ozon zwalcza zakażenia wywołane przez bakterie, pierwotniaki, grzyby i wirusy. Większość mikroorganizmów wykazuje brak odporności na OZON.

DZIAŁANIE ZEWNĘTRZNE OZONU – MIEJSCOWE wspomaganie leczenia ran przewlekłych

 • bakterio-, wiruso-, i grzybobójcze
 • pobudza ziarninowanie
 • poprawia naskórkowanie
 • poprawia miejscowe ukrwienie tkanek

Stosowany przy owrzodzeniach, ranach, oparzeniach, odleżynach i trudno gojących się ranach.

WSKAZANIA LECZNICZE - miejscowe:

 • długo i trudno gające się rany
 • zakażenia pooperacyjne
 • owrzodzenia różnej etiologii
 • odleżyny
 • oparzenia, odparzenia
 • „stopa cukrzycowa”
 • grzybice (różnego rodzaju)
 • miażdżyca
 • zakrzepica
 • nadpotliwość stóp
 • niedokrwienie różnej etiologii
 • pourazowe zapalenie kości, tkanek miękkich
 • infekcje wokół endoprotez, przetoki ropne
 • choroby stawów, tkanek okołostawowych (zwyrodnieniowe, zapalne)
 • infekcje grzybicze: skóry i błon śluzowych

ZALETY OZONOTERAPII

 • duża skuteczność
 • szybkie działanie
 • brak odporności chorobotwórczych drobnoustrojów na OZON tak jak na antybiotyki
 • nie obserwowano skutków ubocznych
 • bardziej ekonomiczna metoda w porównaniu z farmakoterapią

PRZECIWWSKAZANIA DO OZONOTERAPII

 • nadczynność tarczycy
 • świeży zawał mięśnia sercowego
 • niewyrównane nadciśnienie tętnicze
 • ciąża
 • zatrucie alkoholem

Ozon posiada silne właściwości utleniające i dezynfekujące i właśnie dlatego jest powszechnie wykorzystywany na całym świecie w celu zwalczania bakterii, wirusów, grzybic i innych drobnoustrojów.

Ozonoterapia, czyli leczenie mieszaniną tlenowo- ozonową, od wielu lat znajduje miejsce w medycynie jako metoda wspomagająca leczenie podstawowe, zwłaszcza w tych przypadkach, w których leczenie rutynowe nie daje zadowalających efektów (np. ubytki skóry, niegojące się rany, owrzodzenia, odleżyny, ropne przetoki).

Ozonoterapia umożliwia zmniejszenie pourazowych zagrożeń infekcyjnych, szybsze gojenie przewlekłych ran i poprawienie komfortu życia pacjentów poprzez zmniejszenie dolegliwości związane z raną. Wspomaga ona także leczenie ran lekoopornych oraz ran ze szpitalnymi szczepami bakteryjnymi.

Działanie bakteriobójcze wynika z silnie utleniających właściwości ozonu, a w przebiegu terapii nie stwierdzono nabycia odporności drobnoustrojów na ozonoterapię.

W naszej placówce można poddać się zabiegowi tzw kąpieli suchej- but ozonowy. Polega ona na założeniu szczelnego mankietu na chorobowo zmienione miejsce i napełnieniu go ozonem.

Ozonoterpię stosujemy w takich schorzeniach, jak:

 • owrzodzenia żylne
 • stopa cukrzycowa
 • zmiany grzybicze
 • przewlekłe owrzodzenia o różnej etiologii
Kompresjoterapia

Kompresjoterapia stanowi podstawę efektywnej terapii chorób naczyń żylnych i limfatycznych nóg (z obrzękiem lub bez obrzęku). Podstawową zasadą kompresji jest wywieranie ucisku na naczynia krwionośne, limfatyczne i otaczającą tkankę. Poprawia ona przepływ krwi w naczyniach żylnych i zapewnia drenaż limfatyczny.W kompresjoterapii można wykorzystywać bandaże uciskowe, gotowe opatrunki uciskowe lub pończochy uciskowe. Powyższe systemy różnią się od siebie tym, że ze względu na różną elastyczność materiałów wyjściowych wywierają ucisk spoczynkowy i ucisk roboczy z różną siłą.

W połączeniu z profesjonalną pielęgnacją ran, kompresjoterapia jest kluczem do leczenia owrzodzeń, ponieważ sprzyja przepływowi krwi w żyłach.