CENNIK

Leczenie ran

Pierwsza wizyta - wywiad, badanie przedmiotowe i podmiotowe, opracowanie rany i założenie opatrunku - rany w zbliżonej lokalizacji

- rany w różnej lokalizacji + 50,00 zł za opracowanie i zaopatrzenie każdej kolejnej rany +*

200,00 zł +*

Kolejne wizyty - opracowanie rany i założenie opatrunku-rany w zbliżonej lokalizacji (rany w różnej lokalizacji + 50,00 zł za opracowanie i zaopatrzenie każdej kolejnej rany)

150,00 zł +*

Kompresjoterapia - na jedną kończynę

25,00 zł +*

Larwoterapia  - w zależności od ilości larw – cena ustalana po konsultacji ( na 1cm2 ok. 10 larw)

 50 larw 150,00 zł
100 larw  200,00 zł

Założenie opatrunku z larwami

150,00 zł

Zdjęcie opatrunku z larwami, opracowanie rany i założenie opatrunku

 150,00 zł

Opatrunek podciśnieniowy

150,00 zł +*

Znieczulenie miejscowe – Lidocainum gel i/lub spray

15,00 zł

Wypisanie recepty na opatrunki

15,00 zł

+* - cena opatrunku specjalistycznego (również zestawu podciśnieniowego) i/ lub materiału użytego do kompresjoterapii.

Hirudoterapia

Pierwsza wizyta - kwalifikacja przez lekarza medycyny -hirudotwrapeutę   i przystawienie pijawek

250,00 zł

Dalszy cykl terapii pijawkami (mgr piel.- hirudoterapeuta lub lic.piel.- hirudoterapeuta- również opieka lekarska):

3X

700,00 zł

4X

900,00 zł

4X

1100,00 zł